nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Raport roczny za rok obrotowy 2015".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2016-06-02 22:52:00
numer:  6/2016
temat:  Raport roczny za rok obrotowy 2015
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2015.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   list_prezesa_SF_2015.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_za_2015.pdf
Sprawozdanie_z_dziaalnoci_IPO_DK_za_2015.pdf
IPO_Doradztwo_Kapitaowe_S.A._-_opnia_i_raport_z_badania_za_2015_r.pdf
Oswiadczenia_Zarzadu_IPO_DK.pdf