nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Raport roczny za rok obrotowy 2014".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2015-05-25 21:05:00
numer:  13/2015
temat:  Raport roczny za rok obrotowy 2014
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2014.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   List_Prezesa.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_DK_SA_za_2014.pdf
Sprawozdanie_Zarzdu_z_dziaalnoci_IPO_DK_za__2014.pdf
Opinia_i_raport_biegego_rewidenta.pdf
Owiadczenia_Zarzdu_IPO_DK.pdf