nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Raport roczny za rok obrotowy 2013".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  roczne
data:  2014-05-30 17:15:00
numer:  11/2014
temat:  Raport roczny za rok obrotowy 2013
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok obrotowy 2013.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   List_Prezesa_Zarzadu_IPO_DS.pdf
Sprawozdanie_finansowe_IPO_DS_za_2013_rok.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_IPO_DS_za_2013_rok.pdf
Opinia_i_Raport_bieglego_do_sprawozdania_finansowego_IPO_DS_2013.pdf
Owiadczenia_Zarzadu.pdf