nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  kwartalne
data:  2016-02-15 18:13:00
numer:  2/2016
temat:  Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   IPO_DK_-_IVQ2015.pdf