nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Publikacja formularza zapisu na akcje serii G Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-02-11 13:01:00
numer:  6/2015
temat:  Publikacja formularza zapisu na akcje serii G Spółki
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 20 stycznia 2015 roku oraz wcześniejszych dotyczących oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”), Zarząd Spółki informuje o publikacji formularza zapisu na akcje serii G Spółki na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ipo.com.pl. Formularz zapisu na akcje serii G stanowi również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.  

podstawa  
prawna:  
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Formularz_zapisu_Akcje_serii_G.pdf