nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-06-03 23:40:00
numer:  15/2015
temat:  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Projekty_uchwal_na_ZWZ_IPO_DK_30.06.2015.pdf