nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku ? uzupełnienie".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-06-03 17:10:00
numer:  16/2014
temat:  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku ? uzupełnienie
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku. Do raportu nr 14/2014 omyłkowo nie załączono ww. projektów.

Projekty uchwał zostały przekazane systemem ESPI jako załącznik do raportu 4/2014 z dnia 30 maja 2014 r. (http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/264260) oraz zostały zamieszczone tego samego dnia na stronie internetowej Spółki (http://ipo.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/

podstawa  
prawna:  
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf