nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2014-05-30 18:17:00
numer:  4/2014
temat:  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku.

podstawa  
prawna:  
Inne uregulowania
załączniki   Projekt_uchwa_na_ZWZ.pdf