nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2013-06-03 17:16:00
numer:  9/2013
temat:  Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku.

podstawa  
prawna:  
Inne uregulowania
załączniki   Zalacznik_-_Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf