nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-07-01 18:29:00
numer:  18/2013
temat:  Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 17/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów Rady Nadzorczej pierwszej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO DS podjęło w dniu 30 czerwca 2013 roku uchwałę o powołaniu z tym samym dniem na drugą kadencję Rady Nadzorczej następujące osoby:
- Sebastian Huczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Grewling - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Markiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Adam Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Przygodzki - Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. Sebastiana Huczka, Katarzyny Grewling oraz Marcina Markiewicza. Informacje nt. pozostałych powołanych osób nadzorujących Spółka przekaże odrębnym komunikatem niezwłocznie po ich uzyskaniu.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Zyciorys_Sebastian_Huczek.pdf
Zyciorys_Katarzyna_Grewling.pdf
Zyciorys_Marcin_Markiewicz.pdf