nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2016-06-29 23:40:00
numer:  11/2016
temat:  Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku określiło liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na pięć osób oraz podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji jej dotychczasowych członków. Powołani zostali:
- Pan Sebastian Huczek,
- Pan Jarosław Mizera,
- Pani Małgorzata Piasecka,
- Pan Bogusław Dąbrowski,
- Pan Tomasz Szczerbatko.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".