nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2017-06-27 00:29:00
numer:  10/2017
temat:  Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku powołało Pana Dariusza Bugajskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o Panu Dariuszu Bugajskim.

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Informacje o Czlonku Rady Nadzorczej Dariusz Bugajski.pdf