nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2018-05-28 22:54:00
numer:  11/2018
temat:  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

podstawa  
prawna:  
Inne uregulowania
załączniki   ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitaowe_-_Ogoszenie.pdf
ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitaowe_-_Projekt_uchwa.pdf