nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2017-05-30 20:34:00
numer:  6/2017
temat:  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Ogloszenie_ZWZ.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf