nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2017-05-30 20:28:00
numer:  2/2017
temat:  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

podstawa  
prawna:  
Inne uregulowania
załączniki   Ogloszenie_ZWZ.pdf
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf