nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2016-06-02 23:37:00
numer:  8/2016
temat:  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
treść:  
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa  
prawna:  
Inne uregulowania
załączniki   Ogoszenie_ZWZ.pdf
Uchway_ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitaowe.pdf