nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2016-06-02 23:24:00
numer:  7/2016
temat:  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   Ogoszenie_ZWZ.pdf
Uchway_ZWZ_IPO_Doradztwo_Kapitaowe.pdf