nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2018-08-22 21:54:00
numer:  17/2018
temat:  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał
treść:  
Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
podstawa  
prawna:  
Inne uregulowania
załączniki   OgÅoszenie_NWZ.pdf
Projekty_uchwaÅ_NWZ.pdf