nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-07-27 17:19:00
numer:  13/2018
temat:  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

podstawa  
prawna:  
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
załączniki   OgÅoszenie_NWZ.pdf
Projekty_uchwaÅ_NWZ.pdf