nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2018-08-20 20:33:00
numer:  16/2018
temat:  Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 r. z przyczyn technicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że NWZ z tym samym porządkiem obrad zostanie zwołane ponownie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

podstawa  
prawna:  
Inne uregulowania