nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Objęcie przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-07-15 18:54:00
numer:  21/2015
temat:  Objęcie przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka, IPO) informuje, iż w dniu 15 lipca 2015 r. Spółka podpisała z INC S.A. umowę inwestycyjną, zgodnie z którą IPO obejmie 300 nowych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w której INC S.A. na dzień podpisania umowy jest właścicielem 5, tj. 100% udziałów o łącznej wartości nominalnej 5000 zł. Cena emisyjna udziałów jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 1000 zł za każdy udział.

Nazwa spółki została ustalona na IPO Inwestycje Sp. z o.o., a docelowo po dodatkowym dokapitalizowaniu przez INC S.A. spółka ta będzie spółką zależną od INC S.A. i stowarzyszoną z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. 

Zawarcie umowy jest pierwszym z działań, o których Spółka informowała w raportach okresowych, wskazując na zagadnienie reorganizacji struktury poprzez stworzenie grupy kapitałowej w celu optymalizacji działalności operacyjnej w zakresie organizacji i kosztów, poprzez zaangażowanie kapitałowe w istniejących podmiotach bądź utworzenie nowych spółek zależnych. 

podstawa  
prawna:  
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"