nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Kontynuacja działań w zakresie zaangażowania Spółki w branże nowych technologii".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-12-09 18:01:00
numer:  28/2015
temat:  Kontynuacja działań w zakresie zaangażowania Spółki w branże nowych technologii
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o kolejnych działaniach Spółki, w ramach realizacji swojej strategii rozwoju, polegających na zawarciu umów przewidujących współpracę z dwiema spółkami z branży nowych technologii. W ramach współpracy z ww. spółkami Emitent będzie pełnił rolę doradcy finansowego dla tych podmiotów, jak również ma zamiar zaangażować się w nie kapitałowo. Spółki docelowo planują przeprowadzenie ofert prywatnych bądź publicznych i dopuszczenie/wprowadzenie papierów wartościowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Współpraca ze spółkami z branży nowych technologii wpisuje się w rozwój jednego z segmentów działalności Spółki, tj. działalności inwestycyjnej, w ramach której Spółka oferując wsparcie kapitałowe i merytoryczne spółek we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw (start-up) prowadzi inwestycje średnioterminowe w szczególności w branże nowych technologii.

podstawa  
prawna:  
§3 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect