nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r.".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-09-25 19:18:00
numer:  21/2018
temat:  Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r.
treść:  

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2018 z dnia 19 września 2018 r., Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. („Spółka”) przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r., tj. Pana Jarosława Ostrowskiego oraz Pana Dariusza Witkowskiego, zawierające informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

podstawa  
prawna:  
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
załączniki   Å»yciorys_JarosÅaw_Ostrowski_CzÅonek_Rady_Nadzorczej_IPO_DK.pdf
Å»yciorys_Dariusz_Witkowski_CzÅonek_Rady_Nadzorczej_IPO_DK.pdf