nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi".    (powrót do listy...)

rodzaj:  ESPI
typ:  bieżące
data:  2013-01-11 17:36:00
numer:  1/2013
temat:  Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, IPO DS) informuje, że w dniu 11 stycznia 2013 roku otrzymał od Panów Sebastiana Huczka oraz Piotra Białowąsa pełniących w Spółce funkcje Członków Rady Nadzorczej sporządzone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o transakcjach na akcjach IPO DS o łącznej wartości nie przekraczającej 5 tys. euro w 2012 roku.

W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej wskazano, że INVESTcon GROUP S.A. tj. podmiot blisko związany z ww. osobami w okresie od 7 do 20 grudnia 2012 r. nabył łącznie 12.798 akcji Spółki w następujących transakcjach zwykłych sesyjnych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect:

w dniu 7 grudnia 2012 roku kupno 851 akcji po średniej cenie 1,33 za akcję,
w dniu 11 grudnia 2012 roku kupno 4.875 akcji po średniej cenie 1,44 za akcję,
w dniu 12 grudnia 2012 roku kupno 390 akcji po średniej cenie 1,37 za akcję,
w dniu 13 grudnia 2012 roku kupno 50 akcji po średniej cenie 1,37 za akcję,
w dniu 14 grudnia 2012 roku kupno 40 akcji po średniej cenie 1,37 za akcję,
w dniu 17 grudnia 2012 roku kupno 500 akcji po średniej cenie 1,37 za akcję,
w dniu 18 grudnia 2012 roku kupno 1.602 akcji po średniej cenie 1,36 za akcję,
w dniu 19 grudnia 2012 roku kupno 1.100 akcji po średniej cenie 1,31 za akcję,
w dniu 20 grudnia 2012 roku kupno 3.390 akcji po średniej cenie 1,26 za akcję.

podstawa  
prawna:  
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie