nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Informacja o zawarciu umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-02-05 16:28:00
numer:  2/2014
temat:  Informacja o zawarciu umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) informuje, iż w dniu 4 lutego 2014 r. zawarł z INVISTA Dom Maklerski S.A. umowę na doradztwo w sprawie publicznej oferty obligacji serii D spółki Malborskie Zakłady Chemiczne "Organika" S.A (Umowa). Oferta publiczna, o której mowa powyżej obejmować będzie do 10.000 obligacji tej spółki o łącznej wartości do 10 mln zł.

W związku z zawarciem Umowy IPO DS pełnić będzie funkcję doradcy ds. oferty publicznej.

Emitent uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, iż uczestnictwo IPO DS w organizacji wyżej wspomnianej oferty publicznej wpisuje się w realizację przez IPO DS działań w zakresie budowy zdywersyfikowanego portfela klientów oraz rozwoju zakresu oferowanych usług.

podstawa  
prawna:  
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".