nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2018-01-04 17:06:00
numer:  1/2018
temat:  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.  („Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2018:

-  raport za rok obrotowy 2017 – 21 marca 2018 r.

-  raport za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

-  raport za II kwartał 2018 r. – 9 sierpnia 2018 r.

-  raport za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" nie będzie publikowała raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

podstawa  
prawna:  
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".