nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2016-01-20 17:59:00
numer:  1/2016
temat:  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. (Spółka) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2016 roku:

- raport za IV kwartał 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

- raport za rok obrotowy 2015 r. – 20 maja 2016 r.

- raport za I kwartał 2016 r. – 16 maja 2016 r.

- raport za II kwartał 2016 r. – 16 sierpnia 2016 r.

- raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016 r.

podstawa  
prawna:  
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"