nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2015-01-12 10:18:00
numer:  1/2015
temat:  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w 2015 roku:

- raport za IV kwartał 2014 r. – 16 lutego 2015 r.

- raport za rok obrotowy 2014 – 25 maja 2015 r.

- raport za I kwartał 2015 r. – 15 maja 2015 r.

- raport za II kwartał 2015 r. – 14 sierpnia 2015 r.

- raport za III kwartał 2015 r. – 16 listopada 2015 r.

podstawa  
prawna:  
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".