nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2014-01-27 15:47:00
numer:  1/2014
temat:  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych IPO DS w 2014 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych:

- raport za IV kwartał 2013 r. – 14 lutego 2014 r.

- raport za rok obrotowy 2013 – 30 maja 2014 r.

- raport za I kwartał 2014 r.- 15 maja 2014 r.

- raport za II kwartał 2014 r. – 14 sierpnia 2014 r.

- raport za III kwartał 2014 r.- 14 listopada 2014 r.

podstawa  
prawna:  
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".