nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raport "Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku".    (powrót do listy...)

rodzaj:  EBI
typ:  bieżące
data:  2013-01-16 12:13:00
numer:  1/2013
temat:  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
treść:  

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych IPO DS w 2013 roku.

Terminy publikacji raportów okresowych:
- raport za IV kwartał 2012 r. - 14 lutego 2013 r.
- raport za rok obrotowy 2012 - 30 maja 2013 r.
- raport za I kwartał 2013 r.- 15 maja 2013 r.
- raport za II kwartał 2013 r. - 14 sierpnia 2013 r.
- raport za III kwartał 2013 r.- 14 listopada 2013 r.

podstawa  
prawna:  
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"