nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Raporty
Data Typ Rodzaj Numer Temat
2011-12-07
15:50:00
bieżące EBI 38/2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-11-30
15:57:00
bieżące EBI 37/2011 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-11-16
15:59:00
bieżące EBI 36/2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-11-14
16:03:00
kwartalne EBI 35/2011 Raport kwartalny
2011-10-06
16:09:00
bieżące EBI 34/2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-10-04
16:11:00
bieżące EBI 33/2011 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2011-09-29
16:12:00
bieżące EBI 32/2011 Zawarcie porozumienia w sprawie trójstronnej umowy z dnia 19 stycznia 2011 r. m.in. na przygotowanie i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji
2011-09-01
16:12:00
bieżące EBI 31/2011 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2011-08-17
16:29:00
bieżące EBI 30/2011 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2011-08-16
16:56:00
kwartalne EBI 29/2011 Raport kwartalny
2011-08-11
17:06:00
bieżące EBI 28/2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-08-04
17:08:00
bieżące EBI 27/2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-07-14
16:11:00
bieżące EBI 26/2011 Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2011-07-14
15:41:00
bieżące EBI 25/2011 Rejestracja kapitału docelowego oraz zmiana Statutu Spółki
2011-06-07
15:44:00
bieżące EBI 24/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2011-06-07
15:35:00
bieżące EBI 23/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2011 roku
2011-05-24
15:52:00
bieżące EBI 22/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiana §3 Statutu Spółki
2011-05-16
16:12:00
kwartalne EBI 21/2011 Raport kwartalny
2011-05-11
16:10:00
bieżące EBI 20/2011 Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 6 czerwca 2011 r.
2011-05-11
16:07:00
bieżące EBI 19/2011 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 6 czerwca 2011 r.
2011-05-11
10:52:00
bieżące EBI 18/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2011 roku
2011-04-15
11:05:00
bieżące EBI 17/2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-04-07
11:07:00
bieżące EBI 16/2011 Zbycie przez IPO DS akcji Domu Maklerskiego Navigator S.A.
2011-04-07
11:00:00
roczne EBI 15/2011 Raport roczny za rok obrotowy 2010
2011-04-04
11:25:00
bieżące EBI 14/2011 Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2010
2011-03-17
11:26:00
bieżące EBI 13/2011 Zawarcie trójstronnej umowy na doradztwo w związku z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego
2011-03-16
11:28:00
bieżące EBI 12/2011 Objęcie przez Emitenta udziałów w spółce niepublicznej
2011-03-15
11:29:00
bieżące EBI 11/2011 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2011-02-14
11:30:00
kwartalne EBI 10/2011 Raport okresowy za IV kwartał 2010 roku
2011-02-14
11:29:00
bieżące EBI 9/2011 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2011-02-01
11:34:00
bieżące EBI 8/2011 Objęcie akcji serii E IPO Doradztwo Strategiczne SA
2011-01-31
11:36:00
bieżące EBI 7/2011 Korekta raportu nr 6/2011
2011-01-31
11:30:00
bieżące EBI 6/2011 Oświadczenie o niestosowaniu wybranych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Treść raportu:
2011-01-28
11:46:00
bieżące EBI 5/2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 roku
2011-01-26
11:47:00
bieżące EBI 4/2011 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2011-01-20
11:48:00
bieżące EBI 3/2011 Zawarcie trójstronnej umowy
2011-01-20
11:32:00
bieżące EBI 2/2011 Zawarcie trójstronnej umowy na przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
2011-01-20
11:00:00
bieżące EBI 1/2011 Zawarcie umowy o świadczenie usług doradczych
2012-01-27
10:00:00
bieżące EBI 1/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 roku
2012-02-15
12:08:00
kwartalne EBI 2/2012 Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku
2012-04-16
10:43:00
bieżące EBI 3/2012 Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011
2012-05-15
22:16:00
kwartalne EBI 4/2012 Raport okresowy za I kwartał 2012 roku
2012-05-25
14:30:00
bieżące EBI 5/2012 Zmiana terminu publikacji raportu za rok obrotowy 2011
2012-05-30
18:00:00
roczne EBI 6/2012 Raport roczny za rok obrotowy 2011
2012-05-31
16:10:00
bieżące EBI 7/2012 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2011-01-04
15:36:00
bieżące ESPI 1/2011 Przystąpienie do systemu ESPI
2011-01-07
13:51:00
bieżące ESPI 2/2011 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2011-01-07
13:59:00
bieżące ESPI 3/2011 Zawiadomienie osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych
2011-05-11
20:40:00
bieżące ESPI 4/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2011 roku
2011-05-11
20:47:00
bieżące ESPI 5/2011 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 czerwca 2011 roku
2011-05-31
13:59:00
bieżące ESPI 6/2011 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach ogółem w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2011-06-10
11:19:00
bieżące ESPI 7/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 czerwca 2011 roku
2012-06-04
22:37:00
bieżące EBI 8/2012 Zwołanie ZWZ na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04
22:44:00
bieżące EBI 9/2012 Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04
22:48:00
bieżące EBI 10/2012 Zmiana statutu spółki planowana na ZWZ zwołanym na dzień 30 czerwca 2012 r.
2012-06-04
22:59:00
bieżące ESPI 1/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-04
23:03:00
bieżące ESPI 2/2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2012 roku
2012-06-18
12:30:00
bieżące EBI 11/2012 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2012-06-26
11:58:00
bieżące ESPI 3/2012 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-07-01
13:10:00
bieżące EBI 12/2012 Uchwały WZA
2012-07-01
13:12:00
bieżące EBI 13/2012 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2012-07-01
13:13:00
bieżące EBI 14/2012 Zmiana statutu dokonana przez ZWZA
2012-07-03
12:32:00
bieżące EBI 15/2012 Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012-07-04
11:58:00
bieżące ESPI 4/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012-08-14
21:37:00
kwartalne EBI 16/2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 roku
2012-11-14
15:29:00
kwartalne EBI 17/2012 Raport okresowy za III kwartał 2012
2012-11-16
09:19:00
bieżące EBI 18/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2012-11-21
14:45:00
bieżące ESPI 5/2012 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2012-12-06
17:20:00
bieżące EBI 19/2012 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2012-12-19
16:36:00
bieżące EBI 20/2012 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2013-01-11
17:36:00
bieżące ESPI 1/2013 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-01-16
11:36:00
bieżące ESPI 2/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2013-01-16
12:13:00
bieżące EBI 1/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku
2013-01-17
16:00:00
bieżące ESPI 3/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-17
16:04:00
bieżące ESPI 4/2013 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-17
16:06:00
bieżące EBI 2/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-17
16:08:00
bieżące EBI 3/2013 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 lutego 2013 roku
2013-01-18
14:04:00
bieżące ESPI 5/2013 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-02-13
12:05:00
bieżące EBI 4/2013 Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013-02-13
17:15:00
bieżące EBI 5/2013 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
2013-02-14
15:50:00
kwartalne EBI 6/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012
2013-02-18
09:27:00
bieżące ESPI 6/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 lutego 2013 roku
2013-05-07
13:25:00
bieżące ESPI 7/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2013-05-14
17:26:00
bieżące EBI 7/2013 Zawarcie umowy na przygotowanie Prospektu emisyjnego
2013-05-15
17:38:00
kwartalne EBI 8/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku
2013-05-24
20:20:00
bieżące EBI 9/2013 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2013-05-30
23:24:00
roczne EBI 10/2013 Raport roczny
2013-06-03
17:12:00
bieżące ESPI 8/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03
17:16:00
bieżące ESPI 9/2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03
17:18:00
bieżące EBI 11/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03
17:19:00
bieżące EBI 12/2013 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-03
17:20:00
bieżące EBI 13/2013 Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.
2013-06-07
14:25:00
bieżące EBI 14/2013 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-07
14:32:00
bieżące EBI 15/2013 Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.
2013-06-07
14:38:00
bieżące ESPI 10/2013 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2013 roku
2013-06-07
15:23:00
bieżące ESPI 11/2013 Zawiadomienie od Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu akcji IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2013-06-11
16:15:00
bieżące ESPI 12/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
2013-06-14
21:55:00
bieżące EBI 16/2013 Powołanie osób zarządzających drugiej kadencji
2013-07-01
18:20:00
bieżące EBI 17/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
2013-07-01
18:29:00
bieżące EBI 18/2013 Powołanie Rady Nadzorczej Spółki na drugą kadencję
2013-07-01
18:37:00
bieżące EBI 19/2013 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
2013-07-01
18:40:00
bieżące ESPI 13/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
2013-07-03
11:16:00
bieżące EBI 20/2013 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 18/2013
2013-08-13
13:48:00
bieżące EBI 21/2013 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2013-08-14
13:28:00
bieżące EBI 22/2013 Rejestracja zmiany Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA
2013-08-14
17:13:00
kwartalne EBI 23/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku
2013-10-30
14:47:00
bieżące EBI 24/2013 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych
2013-11-14
20:39:00
kwartalne EBI 25/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku
2013-12-06
14:11:00
bieżące ESPI 14/2013 Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Strategiczne S.A.
2014-01-09
15:17:00
bieżące ESPI 1/2014 Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-27
15:20:00
bieżące ESPI 2/2014 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-27
15:47:00
bieżące EBI 1/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 roku
2014-02-05
16:28:00
bieżące EBI 2/2014 Informacja o zawarciu umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji
2014-02-06
20:55:00
bieżące EBI 3/2014 Zawarcie z Zortrax Sp. z o.o. ramowej umowy na doradztwo i przeprowadzenie ofert papierów wartościowych
2014-02-07
14:35:00
bieżące EBI 4/2014 Zawarcie umowy dotyczącej współorganizowania publicznej oferty obligacji
2014-02-11
09:52:00
bieżące EBI 5/2014 Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
2014-02-14
13:13:00
bieżące EBI 6/2014 Podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów Spółki
2014-02-14
15:09:00
kwartalne EBI 7/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku
2014-03-17
14:14:00
bieżące EBI 8/2014 Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
2014-04-01
19:16:00
bieżące EBI 9/2014 Zawarcie umowy na oferowanie obligacji i doradztwo przy emisji
2014-05-15
17:32:00
kwartalne EBI 10/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku
2014-05-30
17:15:00
roczne EBI 11/2014 Raport roczny za rok obrotowy 2013
2014-05-30
17:21:00
bieżące EBI 12/2014 Zawarcie umowy o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy
2014-05-30
17:51:00
bieżące ESPI 3/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30
18:17:00
bieżące ESPI 4/2014 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30
18:18:00
bieżące EBI 13/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-30
18:19:00
bieżące EBI 14/2014 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-31
12:54:00
bieżące EBI 15/2014 Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-06-03
17:10:00
bieżące EBI 16/2014 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2014 roku ? uzupełnienie
2014-06-06
20:06:00
bieżące ESPI 5/2014 Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27 czerwca 2014 r.
2014-06-06
20:27:00
bieżące EBI 17/2014 Żądanie akcjonariusza dotyczące umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ IPO Doradztwo Strategiczne SA zwołanego na 27.06.2014
2014-06-10
12:30:00
bieżące EBI 18/2014 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2014-06-28
09:43:00
bieżące EBI 19/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-28
09:46:00
bieżące EBI 20/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2014-06-28
09:48:00
bieżące EBI 21/2014 Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-06-28
10:06:00
bieżące ESPI 6/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku
2014-08-14
08:32:00
kwartalne EBI 22/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku
2014-09-09
11:02:00
bieżące EBI 23/2014 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2014-10-14
18:59:00
bieżące EBI 24/2014 Zawarcie umowy na sporządzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się Zleceniodawcy o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
2014-11-12
18:50:00
bieżące EBI 25/2014 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Strategiczne SA
2014-11-14
18:11:00
kwartalne EBI 26/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku
2014-11-21
17:39:00
bieżące ESPI 7/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-11-21
17:42:00
bieżące ESPI 8/2014 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-11-21
17:44:00
bieżące EBI 27/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 grudnia 2014 roku Podstawa prawna: Inne uregulowania
2014-11-21
17:45:00
bieżące EBI 28/2014 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-11-21
17:46:00
bieżące EBI 29/2014 Zmiana Statutu Spółki planowana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 grudnia 2014 roku
2014-12-18
17:31:00
bieżące EBI 30/2014 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku
2014-12-18
17:34:00
bieżące EBI 31/2014 Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku
2014-12-18
17:39:00
bieżące ESPI 9/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Strategiczne S.A. w dniu 18 grudnia 2014 r.
2015-01-12
10:18:00
bieżące EBI 1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-13
20:14:00
bieżące EBI 2/2015 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G Spółki
2015-01-14
17:49:00
bieżące EBI 3/2015 Złożenie wniosku o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki
2015-01-20
13:05:00
bieżące EBI 4/2015 Publikacja ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą publiczną akcji serii G Spółki
2015-02-11
11:58:00
bieżące EBI 5/2015 Rejestracja zmian Statutu Spółki w zakresie m.in. zmiany firmy na IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki
2015-02-11
13:01:00
bieżące EBI 6/2015 Publikacja formularza zapisu na akcje serii G Spółki
2015-02-16
21:21:00
kwartalne EBI 7/2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
2015-03-13
14:21:00
bieżące EBI 8/2015 Przydział akcji serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-03-13
14:38:00
bieżące ESPI 1/2015 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-03-25
16:16:00
bieżące EBI 9/2015 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-12
15:34:00
bieżące EBI 10/2015 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-13
11:35:00
bieżące EBI 11/2015 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
2015-05-13
17:43:00
bieżące ESPI 2/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-13
17:54:00
bieżące ESPI 3/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-14
17:34:00
bieżące ESPI 4/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz zawiadomienia w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-05-15
18:34:00
kwartalne EBI 12/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 roku
2015-05-19
21:48:00
bieżące ESPI 5/2015 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-05-25
21:05:00
roczne EBI 13/2015 Raport roczny za rok obrotowy 2014
2015-06-03
23:34:00
bieżące ESPI 6/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-03
23:36:00
bieżące ESPI 7/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-03
23:38:00
bieżące EBI 14/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-03
23:40:00
bieżące EBI 15/2015 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku
2015-06-11
19:37:00
bieżące ESPI 8/2015 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz treść proponowanych uchwał
2015-06-11
19:39:00
bieżące EBI 16/2015 Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. oraz treść proponowanych uchwał
2015-07-01
12:47:00
bieżące EBI 17/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz informacja o przerwie w obradach
2015-07-02
15:27:00
bieżące ESPI 9/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. do chwili ogłoszenia przerwy w obradach
2015-07-15
18:45:00
bieżące EBI 18/2015 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
2015-07-15
18:47:00
bieżące EBI 19/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2015-07-15
18:52:00
bieżące EBI 20/2015 Umowy nabycia przez członków Zarządu akcji Spółki od głównego akcjonariusza
2015-07-15
18:54:00
bieżące EBI 21/2015 Objęcie przez IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
2015-07-15
18:54:00
bieżące ESPI 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A., którego obrady zostały po przerwie wznowione w dniu 15 lipca 2015 roku
2015-07-17
15:49:00
bieżące EBI 22/2015 Nabycie akcji Zortrax S.A.
2015-07-17
17:02:00
bieżące ESPI 11/2015 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-07-20
21:20:00
bieżące ESPI 12/2015 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-07-27
15:19:00
bieżące ESPI 13/2015 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-08-14
21:23:00
kwartalne EBI 23/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 roku
2015-11-06
22:02:00
bieżące EBI 24/2015 Wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect
2015-11-13
10:09:00
bieżące EBI 25/2015 Uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru
2015-11-16
19:03:00
bieżące EBI 26/2015 Oświadczenia lock-up Członków Zarządu Spółki oraz zwiększenie zaangażowania Spółki w branżę druku 3D
2015-11-16
19:04:00
kwartalne EBI 27/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 roku
2015-12-09
18:01:00
bieżące EBI 28/2015 Kontynuacja działań w zakresie zaangażowania Spółki w branże nowych technologii
2015-12-09
18:54:00
bieżące EBI 29/2015 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G
2015-12-16
21:21:00
bieżące EBI 30/2015 Zakończenie emisji akcji serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2015-12-29
15:45:00
bieżące EBI 31/2015 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-01-20
17:59:00
bieżące EBI 1/2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-27
11:20:00
bieżące ESPI 1/2016 Informacje uzyskane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-02-15
18:13:00
kwartalne EBI 2/2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku
2016-04-08
16:45:00
bieżące EBI 3/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-08
17:14:00
bieżące ESPI 2/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-13
16:06:00
bieżące ESPI 3/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-14
16:01:00
bieżące ESPI 4/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-15
15:34:00
bieżące ESPI 5/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-18
16:01:00
bieżące ESPI 6/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-04-20
16:33:00
bieżące ESPI 7/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2016-05-16
18:52:00
kwartalne EBI 4/2016 Raport okresowy za I kwartał 2016 roku
2016-05-17
12:18:00
bieżące EBI 5/2016 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-06-02
22:52:00
roczne EBI 6/2016 Raport roczny za rok obrotowy 2015
2016-06-02
23:24:00
bieżące EBI 7/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
2016-06-02
23:37:00
bieżące ESPI 8/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał
2016-06-03
12:14:00
bieżące EBI 8/2016 Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2016 roku
2016-06-29
23:36:00
bieżące EBI 9/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
2016-06-29
23:39:00
bieżące EBI 10/2016 Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
2016-06-29
23:40:00
bieżące EBI 11/2016 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
2016-06-29
23:48:00
bieżące ESPI 9/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku
2016-08-16
20:19:00
kwartalne EBI 12/2016 Raport okresowy za II kwartał 2016 roku
2016-09-28
23:15:00
bieżące ESPI 10/2016 Uchwała o emisji obligacji przez spółkę zależną
2016-10-17
16:50:00
bieżące ESPI 11/2016 Dokonanie przydziału obligacji przez spółkę zależną
2016-11-14
16:22:00
bieżące EBI 13/2016 Rejestracja zmian Statutu Spółki
2016-11-14
21:00:00
kwartalne EBI 14/2016 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku
2016-12-02
18:34:00
bieżące ESPI 12/2016 Zakończenie skupu akcji Zortrax S.A. prowadzonego przez spółkę zależną IPO 3D S.A.
2017-01-18
20:34:00
bieżące EBI 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
2017-02-24
16:30:00
bieżące EBI 2/2017 Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2017-03-22
00:04:00
roczne EBI 3/2017 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.
2017-03-22
00:07:00
roczne EBI 4/2017 Raport roczny za rok obrotowy 2016
2017-05-15
19:46:00
kwartalne EBI 5/2017 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku
2017-05-23
19:26:00
bieżące ESPI 1/2017 Uchwała Zarządu spółki zależnej IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
2017-05-30
20:28:00
bieżące ESPI 2/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
2017-05-30
20:34:00
bieżące EBI 6/2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku wraz z projektami uchwał
2017-05-31
21:53:00
bieżące EBI 7/2017 Rezygnacja osoby zarządzającej
2017-06-02
14:47:00
bieżące EBI 8/2017 Rezygnacja osoby nadzorującej
2017-06-22
01:05:00
bieżące ESPI 3/2017 Druga uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
2017-06-27
00:23:00
bieżące EBI 9/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku
2017-06-27
00:29:00
bieżące EBI 10/2017 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
2017-06-27
00:30:00
bieżące EBI 11/2017 Powołanie osób zarządzających trzeciej kadencji
2017-06-29
15:01:00
bieżące ESPI 4/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku
2017-07-24
23:02:00
bieżące ESPI 5/2017 Trzecia uchwała Zarządu IPO 3D S.A. w przedmiocie dokonania opcji konwersji części obligacji zwykłych na okaziciela serii ZTRX-A
2017-08-11
18:32:00
kwartalne EBI 12/2017 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku
2017-11-14
23:37:00
kwartalne EBI 13/2017 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku
2017-11-17
22:23:00
bieżące ESPI 6/2017 Zawarcie umowy inwestycyjnej i ujawnienie opóźnionych informacji poufnych o etapach prowadzonych negocjacji
2017-11-17
22:25:00
bieżące EBI 14/2017 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru
2018-01-04
17:06:00
bieżące EBI 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku
2018-01-10
18:05:00
bieżące ESPI 1/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-11
21:42:00
bieżące ESPI 2/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-26
14:54:00
bieżące EBI 2/2018 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiana Statutu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30
21:52:00
bieżące ESPI 3/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30
22:02:00
bieżące ESPI 4/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30
22:02:00
bieżące ESPI 5/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30
22:03:00
bieżące ESPI 6/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30
22:03:00
bieżące ESPI 7/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-01-30
22:53:00
bieżące ESPI 8/2018 Przyznanie Emitentowi prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki Legimi S.A.
2018-02-13
17:36:00
bieżące ESPI 9/2018 Zawarcie umów dotyczących współpracy przy realizacji projektów 4Stock
2018-03-05
16:54:00
bieżące EBI 3/2018 Podpisanie umowy z firmą audytorską
2018-03-21
20:53:00
roczne EBI 4/2018 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017
2018-03-21
20:57:00
roczne EBI 5/2018 Raport roczny za rok obrotowy 2017
2018-04-12
16:30:00
bieżące ESPI 10/2018 Nabycie udziałów spółki StockRocket sp. z o.o.
2018-05-15
21:18:00
kwartalne EBI 6/2018 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 roku
2018-05-28
22:54:00
bieżące ESPI 11/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-05-28
22:56:00
bieżące EBI 7/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-05-28
23:23:00
bieżące EBI 8/2018 Zmiana Statutu Spółki planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2018 roku
2018-06-22
16:59:00
bieżące ESPI 12/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-06-22
17:00:00
bieżące ESPI 13/2018 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-06-25
20:54:00
bieżące EBI 9/2018 Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 25 czerwca 2018 r.
2018-06-25
20:56:00
bieżące EBI 10/2018 Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
2018-06-25
20:57:00
bieżące ESPI 14/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku
2018-07-09
13:03:00
bieżące EBI 11/2018 Rezygnacja osoby nadzorującej
2018-07-24
17:46:00
bieżące EBI 12/2018 Rezygnacja osoby zarządzającej
2018-07-27
17:12:00
bieżące ESPI 15/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-07-27
17:19:00
bieżące EBI 13/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 sierpnia 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-07-27
17:46:00
bieżące EBI 14/2018 Zmiany Statutu Spółki planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 24 sierpnia 2018 roku
2018-08-09
22:36:00
kwartalne EBI 15/2018 Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2018 roku
2018-08-20
20:33:00
bieżące ESPI 16/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku
2018-08-20
20:36:00
bieżące EBI 16/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 sierpnia 2018 roku
2018-08-22
21:54:00
bieżące ESPI 17/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-08-22
21:56:00
bieżące EBI 17/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 września 2018 roku wraz z projektami uchwał
2018-09-19
17:40:00
bieżące EBI 18/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2018-09-19
17:44:00
bieżące EBI 19/2018 Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe S.A z dnia 19 września 2018 r.
2018-09-19
17:49:00
bieżące EBI 20/2018 Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
2018-09-21
16:12:00
bieżące ESPI 18/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 września 2018 roku
2018-09-25
19:18:00
bieżące EBI 21/2018 Informacje dotyczące osób nadzorujących powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 września 2018 r.
2018-10-18
23:37:00
bieżące ESPI 19/2019 Terminowy wykup obligacji przez spółkę zależną
2018-10-19
17:37:00
bieżące ESPI 19/2018 K Korekta raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 18 października 2018 roku - terminowy wykup obligacji przez spółkę zależną
2018-11-06
20:50:00
bieżące EBI 22/2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki