nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Kalendarium zdarzeń

Termin Zdarzenie
19.02.2017 Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu za rok obrotowy 2016
21.03.2017
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016
15.04.2017
Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego za I kwartał 2017 r.
15.05.2017 Publikacja raportu okresowego IPO DK za I kwartał 2017 roku
26.06.2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
12.07.2017
Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego IPO DK za II kwartał 2017 roku
11.08.2017
Publikacja raportu okresowego IPO DK za II kwartał 2017 roku
15.10.2017
Początek okresu zamkniętego w związku z publikacją raportu okresowego IPO DK za III kwartał 2017 roku
14.11.2017
Publikacja raportu okresowego IPO DK za III kwartał 2017 roku