nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

 Firma  IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.
 Rynek notowań
 ASO NewConnect
 Indeks  NC Base
 Sektor  Usługi finansowe
 Kapitał zakładowy

 Kapitał zakładowy wynosi 950.337 zł i dzieli się na 9.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym:
- 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 30.000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii D,
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H
- 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.

 Liczba akcji wprowadzonych na NewConnect
5.473.370 akcji zwykłych na okaziciela, w tym wszystkie akcje serii A, B, C, E, G i H.
 ISIN  PLIPODS00014
 Animator  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 Audytor  Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu; spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 137 rejestru
Zarząd
Edmund Kozak
Łukasz Piasecki
Kontakt dla inwestorów
 Adres  ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
 Relacja z debiutu Spółki na NC Debiut IPO DK na NewConnect