nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Szkolenia

IPO Doradztwo Kapitałowe prowadzi szkolenia z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, a w szczególności rynku regulowanego.

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu:

  • praktycznych aspektów wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej,
  • organizacji i prowadzenia relacji inwestorskich,
  • zasad notyfikacji i ograniczeń w handlu papierami wartościowymi spółki oraz zasad Corporate Governance dla kadry zarządzającej i nadzorującej.