nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Doradztwo i analizy


Doradztwo strategiczne dla Zarządów w zakresie niezbędnych czynności związanych z IPO

 1. Określenie harmonogramu działań poprzedzających ofertę publiczną, w tym harmonogramu działań marketingowych, harmonogramu oferty publicznej, harmonogramu dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.
 2. Doradztwo i pomoc w zakresie wyboru doradców, Oferującego, agencji PR, IR i innych podmiotów uczestniczących w procesie, prowadzenie przetargów, itp.
 3. Określenie struktury oferty publicznej, w szczególności w odniesieniu do:
 • podziału emisji na transze i/lub subtransze,
 • możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
 • możliwości przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu (book-building).


Strategie finansowe

 1. Wybór odpowiedniej ścieżki finansowania (equity, dług, publiczne emisje, rynek prywatny, equity story, itp.).
 2. Określenie docelowej grupy inwestorów.
 3. Strategie wyjścia z inwestycji.


Strategie prywatyzacyjne

 1. Określenie ścieżki prywatyzacji ze strony inwestora i Skarbu Państwa (prywatyzacja pośrednia, bezpośrednia).
 2. Analizy potencjalnych zagrożeń, harmonogramy działań.
 3. Koordynacja prac nad przygotowaniem analiz prywatyzacyjnych, dokumentacji, itp.


Analizy

Wyceny, analizy sektorowe, analizy prawne, przeglądy rynków, itp.


Feasibility studies

Programy inwestycyjne, źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, projekcje finansowe, ocena efektywności nakładów inwestycyjnych, IRR, IRRE, NPV, MIRR, MNPV, analizy wskaźników, analizy wrażliwości i opłacalności projektów na zmiany cen, kursu, kosztów, itp.