nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Dokumenty informacyjne

IPO Doradztwo Kapitałowe oferuje:

1. przygotowanie, w uzgodnionym zakresie, dokumentów informacyjnych wymaganych w związku z emisją lub wprowadzeniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu, w tym w szczególności:

  • publicznych dokumentów informacyjnych: prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
  • prywatnych dokumentów informacyjnych: dokumentów informacyjnych wymaganych Regulaminem NewConnect, memorandów inwestycyjnych,
  • dokumentów związanych z emisją obligacji i warrantów subskrypcyjnych;

2. sprawdzenie poprawności dokumentów informacyjnych, bądź ich części przygotowanych przez Spółkę lub inne podmioty.