nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Mariola Golec - Dyrektor Działu Obowiązków Informacyjnych

W Dziale Obowiązków Informacyjnych Spółki obecna od września 2011 roku. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą spółek publicznych w zakresie obowiązków informacyjnych oraz zagadnień pochodnych związanych z obecnością spółek na rynku regulowanym GPW.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2008 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie jako inwestor indywidualny na rynku akcji. W dotychczasowej karierze zawodowej pracowała m.in. w PKO Banku Polskim S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej oraz w POK Domu Inwestycyjnego BRE Banku. W latach 2009-2013 w ramach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Oddziału Stowarzyszenia w Lublinie, następnie Wiceprzewodniczącej Rady Oddziału Stowarzyszenia w Warszawie. W latach 2013-2014 pełniła funkcję eksperta merytorycznego w realizowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa projekcie cyklu szkoleń on-line dotyczących inwestowania na giełdzie. 

Organizator oraz uczestnik wielu szkoleń oraz konferencji z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym, obowiązków informacyjnych i relacji inwestorskich. Autorka kilkunastu publikacji naukowych związanych z różnymi aspektami inwestycji giełdowych i rynków kapitałowych.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Obecnie realizuje na ww. Uniwersytecie studia doktoranckie na kierunku Ekonomia w Zakładzie Finansowania Podmiotów Gospodarczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz przygotowuje rozprawę doktorską. Tematyka rozprawy doktorskiej mieści się w dziedzinie rynków kapitałowych.