nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Łukasz Piasecki - Wiceprezes Zarządu

Ze Spółką związany jest od września 2006 r. Odpowiada za proces dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu. 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w Agencji Prywatyzacji oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa sektorów naftowego i chemicznego oraz nadzór właścicielski nad Naftą Polską S.A. Koordynował realizację rządowych programów strategicznych: naftowego i chemicznego ( koncepcja operatora logistycznego).

Obsługiwał od strony merytorycznej (od strony jedynego akcjonariusza - Skarbu Państwa) pierwsze oferty publiczne następujących podmiotów: Grupa LOTOS S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Zakłady Chemiczne Police S.A.

Pełnił funkcję Doradcy Ministra/Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, mając w zakresie obowiązków m.in. doradztwo związane z pozyskiwaniem kapitału dla spółek Skarbu Państwa (w tym: organizacja i doradztwo przy spotkaniach z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w spółki Skarbu Państwa w charakterze akcjonariusza oraz z mediami).

Zasiadał w radach nadzorczych następujących spółek: Huta Szkła Gospodarczego Zawiercie S.A. (Wiceprzewodniczący), Zakłady Azotowe w Chorzowie - Holding S.A. (Wiceprzewodniczący), Termowent Polska Sp. z o.o. (Wiceprzewodniczący).

Aktualnie zasiada w Radzie Nadzorczej Polcolorit S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.