nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Jarosław Ostrowski - Prezes Zarządu

W Spółce odpowiada za doradztwo przy dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 roku. Był wieloletnim pracownikiem, a od roku 2005 Dyrektorem Departamentu Emitentów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Do końca 2009 roku w Urzędzie KNF zajmował się zagadnieniami związanymi z publicznymi ofertami papierów wartościowych oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. W trakcie pracy zawodowej w KNF nadzorował lub uczestniczył w ponad tysiącu postępowaniach związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu lub zatwierdzeniem dokumentów ofertowych (w tym wszystkich największych projektów prywatyzacyjnych). Brał udział w pracach legislacyjnych związanych z regulacjami rynku kapitałowego.

Wielokrotnie jako prelegent prowadził wykłady i seminaria, współpracując m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Fundacją Rozwoju Rynku Kapitałowego, Fundacją Rozwoju Standardów Rynku Kapitałowego, Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego oraz wielu innymi organizacjami.

W 2001 r. został powołany na eksperta krajowego ds. rynków kapitałowych współpracującego z CeTO S.A. oraz Ministerstwem Gospodarki w ramach rządowego programu „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do roku 2002”.

Do roku 2003 współpracował z Fundacją na rzecz Kredytu Hipotecznego.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych pełniąc rolę eksperta m.in. w pracach legislacyjnych dotyczących rynku kapitałowego.

Od kwietnia 2010 r. do kwietnia 2014 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w INVISTA Dom Maklerski S.A. (dawniej ECM Dom Maklerski S.A.). Od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w INVISTA Dom Maklerski S.A.
Od sierpnia 2014 r. Dyrektor Zarządzający ds. Emisji w Domu Maklerskim Ventus Asset Management S.A.      


Jest autorem licznych publikacji związanych z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz emisją papierów dłużnych. Uczestniczył w wielu konferencjach i szkoleniach związanych z rynkiem kapitałowym, w tym w szkoleniu dotyczącym zasad i regulacji związanych z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu zorganizowanego przez U.S Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie Studia Podyplomowe dla Doradców Inwestycyjnych oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Handel Wewnętrzny.