nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

IWONA WYSMOLIŃSKA - Wicedyrektor Działu Ofert Papierów Wartościowych

Do zespołu Działu Ofert Papierów Wartościowych dołączyła w lipcu 2011 r. Specjalizuje się w działaniach z zakresu zarządzania i kierowania projektami w ramach procesu oferty prywatnej oraz publicznej, w tym w przygotowaniu odpowiednich dokumentów transakcyjnych, t.j. prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, dokumentów i not informacyjnych, a także dokumentów związanych z postępowaniami przed instytucjami rynku kapitałowego: KNF, GPW i KDPW. Ponadto jako Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu na rynkach NewConnect i Catalyst (nr Certyfikatu 170/2012) pełni zadania doradcy przy wprowadzeniu instrumentów finansowych na rynek alternatywny oraz przy prawidłowym wypełnianiu przez emitentów obowiązków informacyjnych.

Iwona Wysmolińska ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku: Finanse i rachunkowość. Równocześnie studiowała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Zarządzanie, Magisterskie Studia Menedżerskie oraz była uczestnikiem XIII Edycji Podyplomowych Studiów Metod Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto uczestniczyła w wielu konferencjach, seminariach i kursach związanych z uczestnictwem spółek w obrocie na rynku giełdowym.