nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Edmund Kozak - Wiceprezes Zarządu

W Spółce odpowiada za obszar obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 1996 roku. W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W latach 1996-2001 pracował w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski SA (późniejsza nazwa - Global Capital Partners Poland SA), gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Finansowego - Prokurenta i Kierownika Działu Analiz i Emisji. W latach 2002-2005 pracował jako Dyrektor Biura i Dyrektora ds. Projektów Izby Domów Maklerskich. W roku 2004, na podstawie uchwały NWZ GPW w Warszawie SA, został powołany na stanowisko sędziego Sądu Giełdowego.

W latach 2005-2006 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA, w latach 2004-2005 sprawował funkcję Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat SA. W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech SA (Sekretarz Rady, przewodniczący Komitetu Audytowego).

Jest Wiceprezesem Zarządu Domu Maklerskiego Navigator SA. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej APLISENS SA.

Z wykształcenia chemik - Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 był pracownikiem naukowym Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka. W 2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration).