nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

PRZYDATNE LINKI

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  www.gpw.pl
NewConnect www.newconnect.pl
Catalyst www.gpwcatalyst.pl
BondSpot  www.bondspot.pl
Komisja Nadzoru Finansowego  www.knf.gov.pl
Zasady ładu korporacyjnego spółek notowanych www.corp-gov.gpw.pl
GPWInfoStrefa www.gpwinfostrefa.pl
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych  www.kdpw.pl
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych www.sii.org.pl
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych www.seg.org.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl
Dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej  eur-lex.europa.eu