nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

Nasi klienci

Wśród naszych klientów znajdują się blue-chipy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, spółki należące do mWIG40, sWIG80 oraz podmioty z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, których papiery wartościowe znajdują się w obrocie zorganizowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst.

W związku z rozwojem rynku NewConnect zacieśniamy współpracę ze spółkami o mniejszej kapitalizacji planującymi wprowadzenie swoich akcji do alternatywnego systemu obrotu.