nc1.gif

nc2.gif

autoryzowany_doradca_catalyst.jpg

MAR 2016

W związku z wejściem w życie z dniem 3 lipca 2016 r. rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) naszym Klientom oferujemy:

przygotowanie i wsparcie we wdrożeniu oraz funkcjonowaniu w Spółce procedur i zasad odpowiadających nowym wyzwaniom związanym z wejściem w życie unijnego rozporządzenia Market Abuse Regulation (MAR) oraz dyrektywy Transparency II
 
doradztwo w wypełnianiu obowiązków informacyjnych zgodnie z nowymi regulacjami
 
• przeprowadzenie seminariów i szkoleń dotyczących nowego reżimu raportowania oraz obiegu i ochrony informacji poufnych w Spółce i Grupie Kapitałowej
 
• modyfikacja na potrzeby nowych regulacji unijnych (a w razie potrzeby przygotowania zupełnie nowych) regulacji wewnętrznych Spółki, dotyczących obiegu i ochrony informacji poufnych, okresów zamkniętych i notyfikacji o transakcjach oraz wypełniania przez  Spółkę obowiązków informacyjnych
 
• przygotowanie polityki raportowania Spółki oraz Indywidualnych Standardów Raportowania Spółki (ISR) po wejściu w życie MAR
 
• współpraca ze Spółką w zakresie podjęcia decyzji co do certyfikacji ISR przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz samej certyfikacji
 
 Folder_MAR_IPODK-page-001.jpg
Folder_MAR_IPODK-page-002.jpg